Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że z dniem od 25 maja 2018 r.:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Agencja Reklamy CODEO, ul.Tysiąclecia 14/2, 42-600 Tarnowskie Góry, NIP 6452374280.
2. Współpraca z nami lub korzystanie z naszej strony może wiązać się z potrzebą przekazania nam Twoich danych osobowych (pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana np. dane kontaktowe, dane do faktur). Zbierane przez nas dane służą wyłącznie do obsługi i realizacji składanych zapytań i zamówień oraz do kontaktu w związku z tymi zapytaniami i zamówieniami. Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu przetwarzamy dane w celu:

  • informowania o produktach, którymi możesz być zainteresowany oraz o ofertach i aktualnych promocjach
  • zapewnienia usług płatniczych
  • windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych

3. Wszelkie zbierane przez nas dane przetwarzamy zgodnie z celem, w jakim zostały one zebrane oraz na podstawie właściwych przepisów prawa. Podstawą uprawniającą nas do przetwarzania Twoich danych osobowych może być: Twoja zgoda, zawarta między nami umowa, obowiązek prawny, prawnie uzasadniony interes.
4. Zapewniamy realizację Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, czyli prawa dostępu, sprostowania, i usunięcia Twoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu, oraz prawa do wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Stosowny wniosek można złożyć poprzez pocztę e-mail pisząc na adres: biuro@codeo.com.pl
Jeżeli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
5. Uzyskane dane osobowe nie są przekazywane, sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów współpracujących z AR CODEO tj. podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, kadrowych, prawnych, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), firmom kurierskim i hostingowym.
W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. 

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych (e-mail: biuro@codeo.com.pl)